mParking - uvjeti plaćanja

Uvjeti plaćanja mParking usluge

Članak 1.

1.1. Općenito: Ovom uslugom omogućuje se plaćanje parkiranja na javnim parkiralištima s vremenskim ograničenjem parkiranja, , a naplatu u ime i za račun PayDo services d.o.o., Zagreb, Trg Petra Preradovića 6 (u daljnjem tekstu: PayDo services) vrši mobilni operater krajnjeg korisnika – VIPnet d.o.o., Hrvatski Telekom d.d. ili Tele2 d.o.o. Cijene parkirnih karata, zone naplate, vrijeme naplate parkiranja i vremenska ograničenja utvrđeni su od strane gradskih poglavarstava pojedinih gradova, koncesionara parkinga ili vlasnika parkirališta, ugovornim partnerima PayDo services, na prodajnim mjestima koja imaju istaknutu oznaku mParking.

Članak 2.

2.1. Plaćanje parkiranja: Krajnji korisnik plaća parkiranje slanjem SMS poruke na mParking broj parkirne zone.

2.2. mParking brojevi: Svaka parkirna zona ima svoj mParking broj: 702101, 702102, 702301, 702302, 702303, 703101, 703102, 704501, 704901, 704902, 704903, 707101, 707102, 708013, 708014, 708015, 708016, 708017, 708018, 708101, 708200, 708201, 708202, 708203, 708204, 708205, 708206, 708207, 708208, 708209, 708210, 708211, 708212, 708213, 708214, 708215, 708215, 708216, 708218, 708220, 708221, 708222, 708224, 708225, 708226, 708227, 708228, 708230, 708231, 708232, 708233, 708234, 708237, 708238, 708240, 708241, 708247, 708248, 708249, 708311, 708312, 708313, 708315, 708316, 708321, 708325, 708326, 708341, 708342, 708351, 708352, 708400, 708401, 708402, 708403, 708404, 708421, 708422, 708423, 708424, 708431, 708432, 708470, 708471, 708472, 708473, 708481, 708482, 708483, 708484, 708510, 708511, 708512, 708513, 708514, 708516, 708517, 708518, 708521, 708522, 708524, 708525, 708526, 708530, 708532, 708535, 708551, 708552, 708553, 708555, 708556, 708601, 708701, 708702, 708811, 708812, 708821, 708822, 708850, 708851, 708930, 708931, 708932, 708933, 708941, 708942, 708943, 708956, 708957, 708959, 709101, 709102, 709103.

2.3. Način plaćanja: sadržaj SMS poruke kojim se inicira plaćanje parkiranja mora sadržavati sljedeće: registracijsku oznaku vozila (samo alfanumerički znakovi) napisanu bez razmaka, znakova interpunkcije i dijakritičkih znakova (ČĆĐŠŽ pretvoriti u CCDSZ). Za nepravilni upis registracijske oznake odgovornost snosi isključivo krajnji korisnik.

2.4. Potvrda plaćanja: Krajnji korisnik plaća sat vremena parkiranja u parkirnoj zoni slanjem jedne SMS poruke na mParking broj odgovarajuće zone, te u roku od dvije minute prima povratnu SMS poruku sa svim podacima na svoj mobilni telefon kao potvrdu plaćanja. Ukoliko mobini operater (Vipnet, Hrvatski telekom ili Tele2) ne dobije potvrdu o primitku povratne SMS poruke na mobilni telefon krajnjeg korisnika u tom roku, neće se teretiti račun krajnjeg korisnika, a korisnik će dobiti SMS poruku u kojoj ga obavještava da plaćanje nije uspjelo, te se tom porukom poništava prethodna poruka.

2.5. Novo plaćanje i produženje parkiranja: Svako novo plaćanje parkiranja putem mParking usluge prethodno plaćanje stavlja van snage ako se radi o promjeni zone, a ukoliko se radi o produženju parkiranja unutar iste zone onda vrijedi do zadnjeg roka produženja.

2.6. Kontrola parkiranja: Kontrolu parkiranja vršit će ovlašteni kontrolori koncesionara parkinga ili vlasnika parkirališta.

Članak 3.

3.1. Radno vrijeme: Plaćanje parkiranja putem ove usluge dostupno je 24 sata na dan, ali će se parkiranje naplaćivati prema radnom vremenu naplate određenom od strane gradskih poglavarstava pojedinih gradova, koncesionara parkinga ili vlasnika parkirališta, ugovornim partnerima PayDo services.

Korisnik se slaže i prihvaća da pristup mParking usluzi ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja sustava tako i iz drugih razloga za koje nije odgovorna PayDo services.

Članak 4.

4.1. Pritužbe: Pravo na pritužbu stječe krajnji korisnik koji je platio parkiranje ovom uslugom, te dobio povratnu SMS poruku kao potvrdu plaćanja, a ipak je primio kaznu za neplaćeno parkiranje. Krajnji korisnik se obvezuje u slučaju pritužbe predočiti povratnu SMS poruku. Sve pritužbe obvezuje se riješiti koncesionar parkinga ili vlasnik parkirališta i ugovorni partner PayDo services u dogovoru s krajnjim korisnikom.

Članak 5.

5.1. Račun: Svaki krajnji korisnik nakon primitka SMS poruke o potvrdi plaćanja, može zatražiti ispis računa od strane koncesionara parkinga ili vlasnika parkirališta na osnovu predočene povratne SMS poruke.

Uvjeti se primjenjuju od 01.01.2017. godine.

Članak 6.

6.1. Od 01.01.2021. sukladno Zakonu o fiskalizaciji plaćanje SMS porukom izjednačeno je s prodajom putem samoposlužnih uređaja i podliježe obvezi fiskalizacije prometa.

POZOR! Prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom svaki samoposlužni uređaj mora provoditi fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnog uređaja. Nefiskaliziranje prodaje putem samoposlužnog uređaja kažnjivo je po Zakonu.

Ministarstvo financija

Porezna uprava

PayDo services d.o.o. kao obveznik fiskalizacije provodi postupak fiskalizacije plaćanja putem SMS poruka.

ISU (Identifikator samoposlužnog uređaja): 900619870. Oznaka poslovnog prostora: 103

Paydo services d.o.o.
Trg Petra Preradovića 6
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1 2334 754
Fax: +385 1 2303 707
E-mail: info@paydo-services.hr
Web: paydo-services.hr