Novi SMS brojevi za m-parking

Novi SMS brojevi za m-parking

Od 01.travnja 2014. sukladno zakonskim propisima i EU standardima, mijenjaju se m-parking brojevi za slanje SMS plaćanje parkiranja. Saint Lucia Dosadašnjim brojevima dodaje se prefiks 700 za Zagreb, odnosno prefiks 70 za sve ostale gradove koji koriste m-parking uslugu.

Konkretno, to znači da će novi broj za I. zonu (crvena) u Zagrebu umjesto dosadašnjeg 101 biti 700101, za II.zonu (žutu) 700102, za III.zonu (crvenu) 700103 itd.

U Splitu novi brojevi su 708211, 708212, 708213, 708214.

U ostalim gradovima dodaje se prefiks 70 na dosadašnje brojeve.

Do 31.03.2014. će u upotrebi biti i stari i novi brojevi kako bi se svim korisnicima naših usluga osiguralo nesmetano plaćanje parkinga.

  is site down .