mParking

Često postavljana pitanja

Moram li se registrirati za korištenje mParking usluge?

Za korištenje mParking usluge nije potrebna prethodna registracija.

Kako se vrši plaćanje ?

Plaćanje se vrši slanjem registarske oznake na za to predviđeni kratki broj koji definira parking zonu.

Što je SMS kratki kod ?

To je broj na koji se šalje poruka s registarskom oznakom automobila i tako vrši plaćanje parkinga, a pridružen je točno određenoj parking zoni te u sebi sadrži informaciju o cijeni parkiranja za tu zonu.

Kada moja karta počinje vrijediti?

Karta je plaćena odnosno vrijedi od trenutka kada korisnik parkirnog mjesta dobije povratni SMS koji sadrži jedinstveni broj transakcije (pin). SMS je dokaz plaćanja usluge.

Kako kontrolor parkiranja zna da sam platio kartu za parkiranje?

Kontrolor parkiranja koristi Vaš registracijski broj kako bi u sustavu provjerio da li je karta plaćena.

Koliko puta mogu produžiti svoju kartu?

Karta se može produživati ovisno o tarifnom modelu konkretne parking zone.

Koja je cijena parking karte?

Cijenu karata određuju jedinice lokalne samouprave ili parkirni koncesionar, a ovisi o konkretnoj parking zoni.

Postoje li dodatni troškovi?

SMS koji pošaljete kao zahtjev za kartu obračunati će se po cijeni definiranoj za predmetne usluge, koju definira operater. Za detalje kontaktirajte svog pružatelja usluga mobilne telefonije.

Kako se vrši naplata plaćanja ?

Naplata je vidljiva na računu Vašeg mobilnog telefona (post-paid) ili se oduzima od stanja računa kada se radi o pre-paid obliku plaćanja.

Da li su moji osobni podaci sigurni?

Da. Jedine informacije koje pružatelj usluge parkiranja vidi su registracijski broj Vašeg automobila te razdoblje za koje se usluga parkiranja plaća. Ostale informacije (npr. broj mobilnog telefona) nisu vidljive.


Dodatna pitanja

Imate li bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi korištenja naših usluga, kontaktirajte nas i naša korisnička služba će vam se ubrzo javiti.

Kontaktirajte nas

Važno: obavijest o promjeni imena tvrtke Infoart grupa d.o.o. u PAYDO SERVICES d.o.o.

temeljem rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu od 09.04.2019. promijenjeno je ime tvrtke Infoart grupa d.o.o. u PAYDO SERVICES d.o.o.

Razlog za promjenu imena je želja da se tvrtka još više fokusira na pružanje usluga elektronske trgovine te da se u skladu s time brend PayDo direktno poveže s nazivom tvrtke.

Osim ove, u društvu nema drugih promjena, te svi drugi podaci tvrtke, npr. OIB, adresa, brojevi žiro računa, telefona, itd. kao i pravni i poslovni odnosi ostaju nepromijenjeni.

Novi puni naziv: PAYDO SERVICES elektronička trgovina i usluge d.o.o.
Novi skraćeni naziv: PAYDO SERVICES d.o.o.
Sjedište/adresa: Lastovska 23, 10000 Zagreb
OIB: 60162542127