mGarage

Često postavljana pitanja

Moram li se registrirati za korištenje mGarage usluge?

Za korištenje mGarage usluge nije potrebna prethodna registracija.

Kako se vrši plaćanje ?

Prije izlaska iz garaže potrebno je poslati posebno označeni kod s kartice na jedinstveni SMS broj naznačen na kartici.

Kada moja karta počinje vrijediti?

Karta vrijedi od trenutka njenog preuzimanja odnosno od trenutka ulaska automobila u garažu.

Koja je cijena parking karte?

Cijena karata definirana je cjenikom pojedine garaže.

Što ako nakon plaćanja moje vozilo ne napusti garažu u za to predviđenom roku (najčešće 15 minuta) ?

Dobiti ćete poruku da je Vaš izlazni period istekao te da morate izvršiti nadoplatu za Vašu karticu. (Moguća je nadoplata slanjem novog SMS-a za isti serijski broj ili na automatskoj blagajni.)

Postoje li dodatni troškovi?

SMS koji pošaljete kao zahtjev za kartu obračunati će se po cijeni definiranoj za predmetne usluge, koju definira operater. Za detalje kontaktirajte svog pružatelja usluga mobilne telefonije.

Kako se vrši naplata plaćanja?

Naplata je vidljiva na računu Vašeg mobilnog telefona (post-paid) ili se oduzima od stanja računa u slučaju kada se radi o pre-paid obliku plaćanja.

Da li su moji osobni podaci sigurni?

Da. U sustavu nisu vidljivi osobni podaci.

Dodatna pitanja

Imate li bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi korištenja naših usluga, kontaktirajte nas i naša korisnička služba će vam se ubrzo javiti.

Kontaktirajte nas